Αρχική > Εργασιακά-Ανεργία, Κοινωνικά, Κοινωνική μηχανική, Οικονομία - Κρίση, Πολιτική > Εξαιρετικό σχέδιο Πισσαρίδη… να γίνουμε Μπαγκλαντές!

Εξαιρετικό σχέδιο Πισσαρίδη… να γίνουμε Μπαγκλαντές!

Η δραστική μείωσις του κόστους στην επίσημη εργασία με μείωση του φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους, αποτελεί κλειδί για την ανάπτυξη της χώρας και την αύξηση της απασχολήσεως συμφώνως προς το τελικό σχέδιο της εκθέσεως Πισσαρίδη ,που παρουσιάστηκε σε τηλεδιάσκεψη υπό τον πρωθυπουργό.

Σε αυτή την κατεύθυνση βοηθούν η  μείωσις των ασφαλιστικών εισφορών μέσω ενός σταθερού ποσού εισφορών υγείας για όλους τους εργαζόμενους, η καταργησις της «εισφοράς αλληλεγγύης», και  ο περιορισμός του ανώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος.

Στόχο έχει την ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά ποσοστό της τάξεως του 3,5% για την επόμενη δεκαετία, κατά μέσο όρο. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ετήσιας αυξήσεως της απασχολήσεως κατά 1% και της ετήσιας αυξήσεως της παραγωγικότητος της εργασίας κατά 2,5%.

Εάν επιτευχθούν αυτά, τότε το 2030 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοτιμίες αγοραστικής δυνάμεως αναμένεται να ανέλθει στο 81% της ΕΕ (από το 67% το 2019) ενώ η ανεργία θα μειωθεί στο 7% (από το 17,2% το 2019).

Επιπλέον, θα ενισχυθεί η εξωστρέφεια: οι εξαγωγές θα αυξηθούν κατά 90%, ενώ το μερίδιο των εξαγωγών στο ΑΕΠ θα ανέλθει στο 50,5%, από το 37,2% το 2019.

Μεταξύ άλλων προτείνεται:

– Ανάπτυξις ενός δεύτερου και τρίτου πυλώνα με κίνητρα για ιδιωτικές αποταμιεύσεις. Μετάβαση από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής συντάξεως

– Αύξηση της θητείας και της κινητικότητος στις ανώτερες διοικητικές θέσεις, καθώς και της αναβαθμίσεως  του ρόλου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

– Μεταφορά αρμοδιοτήτων σε τοπικό επίπεδο, σε τομείς όπως η εκπαίδευσις και η χωροταξία, με την κεντρική διοίκηση να ασκεί περισσότερο επιτελικό ρόλο. Συγχώνευση και απλούστευση όλων των φόρων για την ακίνητη περιουσία και μεταφορά μέρους τους σε τοπικό επίπεδο.

– Αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας με προτεραιότητα στην πλήρη ανάπτυξη συστήματος ψηφιακού φακέλου ασθενούς, πρωτοβάθμιας φροντίδας και προλήψεως

– Μείωση του κόστους παραγωγής στη μεταποίηση, κυρίως μέσω επιταχυνόμενων φορολογικών αποσβέσεων για επενδύσεις σε εξοπλισμό

Olympia.gr

Advertisement
Αρέσει σε %d bloggers: